Monday, 22 October 2012

Не бях ядосана....


Не бях ядосана. След това ти ме попита СЕДЕМ ПЪТИ дали съм ядосана...
Е, добре, вече съм ядосана!!!

No comments:

amazon