Tuesday, 23 October 2012

Има два типа хора...


Има два типа хора: едните движат света, а другите тичат след него и викат: "Накъде отива този свят?"

No comments:

amazon