Monday, 22 October 2012

Когато си майка...Когато си майка, ти никога не си сама в мислите си. Майката винаги мисли двойно - веднъж за себе си и веднъж за своето дете.

София Лорен

No comments:

amazon